Zīmes

Austras koks

Mūsu kultūrvēsture ir bagāta ne tikai ar mutvārdu daiļradi – dainām, teiksmām, pasakām un sakāmvārdiem, bet arī ar simboliem – zīmēm, kuras noteikti satur tādu pašu informāciju, tikai lakoniskā un koncentrētā formā. No vienas puses – tas ir labi, jo uz bērza tāss ritulīša var uzzīmēt visas galvenās zīmes, kamēr, piemēram, dainu apzināšana un pierakstīšana ir daudzu gadu rūpīgs darbs. No otras puses – zīmju apslēptā informācija ir jāspēj nolasīt un jāspēj arī saprast. Zīmju simbolisms ir daudzslāņains,  zīmēm ne tikai pašām ir dažādas nozīmes, tās var savienoties ar kādu citu zīmi vai tās daļu un radīt jaunu nozīmi. Vienkāršā – it kā vienkāršā, protams – grafika sevī slēpj filozofiskus jēdzienus, informāciju par pasaules uzbūvi, par pasaules kārtību. Visspilgtāk to var redzēt Austras kokā. Koka galvenās sastāvdaļas – saknes, stumbrs, galotne – precīzi atbilst mūsu senču uzskatam par pasaules uzbūvi: koka saknes – pazemes pasaule; stumbrs – vidus pasaule, kurā dzīvojam mēs – cilvēki, kā arī dzīvnieki un citas dzīvas būtnes; savukārt koka galotne – tā ir debesu jeb garīgā, dievišķā pasaule, uz kuru mēs visi tiecamies. Austras koka lapas teikās un pasakās aprakstītas kā darinātas no sudraba, saknes – no vara, bet galotne – no zelta, turklāt parasti Austras koku vizualizē kā ozolu. Tomēr būtu vienkāršoti šādu elementu asociēt tikai ar viena veida skaidrojumu. Tāpat kā citas zīmes, arī Austras koks simbolizē arī citas pasaules kārtības lietas: piemēram, tas ir arī dienas rituma simbols – galotne – rīts; stumbrs – diena un saknes – vakars; vai arī simbolisks cilvēka dzīves ritums. Vēl viena nozīme noteikti ir laika ritums – mūsu pagātne, tagadne un nākotne, un arī dzimta – mūsu senči, mēs paši un mūsu bērni. Austras kokam ir vēl arī citi nosaukumi – Saules koks, Pasaules krūms, Pasaules koks, Ozoliņš, Dižais krūms. Attēlojot Austras koku, tas ir simetrisks, no vidusdaļas ejošie zari aug gan uz leju, gan uz augšu. Ģeometriskā zīme forma parasti ir trijstūris, bet atkarībā no zīmes papildinājumiem tai var būt arī kvadrāta vai taisnstūra forma, turklāt atkarībā no ornamenta pielietojuma var būt vairāk uzsvērta vai nu galotne, vai vidus daļa, vai arī saknes. Austras koks ne tikai sniedz apjomīgo un daudzslāņaino informāciju, bet palīdz arī vidus pasaules praktiskajās gaitās – cilvēkam dod spēku un padomu, sargā dzimtu un ģimeni, veicina garīgo attīstību. Tā kā zīme nav sevišķi pateicīga ātrai zīmēšanai, pie tās attēlošanas jāpiestrādā vairāk, nekā pie citām. Jāizdomā kompozīcija, jāizdomā, ar kādām vēl zīmēm papildināsim z;imi, kuru daļu no trim rotāsim vai izcelsim vairāk, un tad šī iecere arī jārealizē. Ar Austras koku rotāja villaines, sadzīves priekšmetus – piemēram, bērna šūpuli, šī zīme lieliski rotāja telpas, vienlaikus gan greznojot apkārtējo vidi, gan sniedzot informāciju, gan arī enerģētiskā līmenī dodot spēku un padomu, arvien liekot domāt par garīgo izaugsmi un cenšoties iet šo ceļu. Baltu zīmēm kļūstot arvien populārākām, daudzi jaunieši tās izmanto arī kā tetovējumus – manuprāt, Austras koks ir viens no populārākajiem tetovēšanas zīmējumiem, jo, lai saprastu, ka uztetovēta Māras zīme, vai Dieva zīme, tā jāpazīst, bet Austras koks ar savu neparasto skaistumu uzrunā jebkuru cilvēku – gan zīmju un simbolu pazinēju, gan vienkārši estētu, kas apbrīnos šo zīmi tikai kā skaistu līniju un ziedu virknējumu.